KVTH en NHPS

Het zal niemand ontgaan zijn dat er, na een roerige periode in Nederland een tweede “Haflingerstamboek” is opgericht.

Inmiddels zijn wij ook van deze vereniging lid geworden. Echter zonder dat we de KVTH de rug toe willen keren.

Het is erg jammer dat de eenheid in Haflinger-minnend Nederland een deuk heeft opgelopen. De Haflingers zijn voor ons een passie en ze helpen ons bij het werk op de zorgboerderij. Ze zullen nooit een aanleiding zijn voor het opzoeken van conflicten, met wie dan ook.

Zolang beide verenigingen dit toestaan, zullen we van beiden lid blijven en ons voor het ras blijven inzetten.

Ook willen we aansluiting houden bij iedereen die de haflinger een warm hart toedraagt; bij welke vereniging hij of zij ook aangesloten is.

Wij hebben part noch deel gehad aan de conflicten van de afgelopen maanden, sterker nog, we hebben deze en gene ertoe aangespoord om in gesprek te blijven en te zoeken naar een oplossing.

Leestensch hof

Familie Smeltink